Vi har tidligere forsøkt å innta NIFs nye lovnorm ved å flikke på de gamle vedtektene, men NIF ønsker/forlanger at vi skal vedta lovnormen som vedtekter. Det kan vi ikke gjøre uten videre samlet for ASL, for vi er også et DFS-lag. Vi legger her opp til å vedta lovnormen som vedtekter for Akademisk Skytterlag sportsskyttergruppen/NSF og samtidig justerere vedtektene for ASL. Konstruksjonen innebærer at straks ASL/NSFs vedtekter er oppe og går, vil medlemskap i den delen av ASL utelukkende reguleres der. Medlemmer i ASL/NSF kan imidlertid frivillig være tilsluttet ASL/DFS. Det samme gjelder for ASL (som da ikke organiserer skytingen, men bare fremhjelper lysten til og ferdigheten i skyting blant norske studenter og gymnasiaster). Tidligere (forsøk på) tilpasninger til lovnormen er da overflødige, men foreslås ikke endret/opphevet med mindre det kun gjelder NSF-delen.

Forslaget innebærer at man formelt må ha en separat generalforsamling for ASL/NSF,  og vel også regnskap.

Forslagene behandles av Generalforsamlingen 13.01.2016.

Vedtekter for Akademisk Skytterlag – forslag til endringer

Vedtekter for ASL sportsskyttergruppen NSF