På denne siden finner du en kort oversikt om rifleskyting i ASL, hvilket utstyr som kan være nyttig å ha, treningstider for rifle på Løvenskioldbanen og en liste over interne stevner som skal avholdes i løpet av det aktuelle året.

ASL og DFS

Akademisk Skytterlag har en riflegruppe som er tilknyttet Det frivillige Skyttervesen, DFS, som er Norges største skytterorganisasjon

Utstyr til rifleskyting

Geværet
Banerifla må være av godkjent type; for tiden er følgende geværer godkjente til bruk innen DFS:

Sauer 200 STR
Sauer 200 STR, Scandinavian Target Rifle, er en høypresisjonsrifle.

Sauer 200 STR – et moderne høypresisjonsvåpen spesielt laget for sportsskyting. Finnes i flere kalibere, og i en utgave spesielt tilpasset for linksskyttere (skyttere som bruker venstre øye i stedet for høyre til å sikte med). Sauer 200 STR ble  innført i 1990 etter flere års arbeid i en felles nordisk geværkomité nedsatt av medlemmer fra skyttervesenene i Norge, Danmark og Sverige. Alle skytterkonger, vinnere av Landsskytterstevnet, etter 1990 har brukt dette geværet.

Mauser M/67 og M/59 – eldre banegevær laget ved Kongsberg Våpenfabrikk. Meget presise og solide våpen som kan fås brukt for en billig penge. Ypperlig begynnergevær. Fås i kaliber 6,5×55 og 7,62×51 NATO.

Forsvarets gamle enhetsgevær AG-3 – AG-3 har høyere magasinkapasitet enn Sauer og Mauser, men denne tillates ikke utnyttet. I tillegg har AG-3 vesentlig dårligere siktemidler enn disse geværene. Pga de nære båndene til Forsvaret er det en egen AG-3-klasse i DFS, og mange Heimevernsfolk bruker sine AG-3 til baneskyting i DFS. Det skytes kun enkeltskudd med AG-3; flerskudd er forbudt i DFS. Relativt nytt er at man i AG-3-klassen ikke lenger skyter knestående, kun liggende. Det er også en egen klasse for skyttere som bruker Forsvarets nye gevær, HK416.

I tillegg til disse er det en rekke mer eller mindre obskure militære geværer som er tillatt, og, selvsagt, det gamle, ærverdige Krag-Jørgensen. ASL har M/67-rifler i kaliber 6,5×55 til utlån til våre medlemmer.

Ammunisjon

De aller fleste skyter med kaliber 6,5×55, den gamle armépatronen som ble konstruert for Krag-Jørgensen-geværet fra 1894. Den har mild rekyl, ypperlig presisjon og er den grovkalibrede riflepatronen det soleklart skytes mest med her i landet. I tillegg skyter mange, spesielt de med militær tilknytning, 7,62×51 NATO, som er Forsvarets standardpatron benyttet i AG-3. ASL selger ved behov 6,5×55 ammunisjon til medlemmer som skal trene på Løvenskioldbanen eller delta på åpne stevner i DFS.

Annet utstyr

Det er en stor fordel å ha spesielle skytterklær, som er avstivet for å minimalisere ufrivillig bevegelse under skyting, og stive skytestøvler med kurvet såle, som gir maksimal stødighet under stående skyting. En spesiell skyggehatt med sideklaffer er også ofte brukt for å skygge for skarpt lys, og skyttere med redusert syn bruker spesielle skytterbriller. Skytehansker gjør det lettere og mer komfortabelt å holde det tunge geværet og gir økt stødighet. Selvfølgelig må man også ha hørselvern for rifleskyting.

Trening

Rifletreningen foregår på Løvenskioldbanen i Bærum, nærmere bestemt 200-metersbanen. Det kan være vanskelig å komme seg opp på banen dersom man ikke har bil. ASL kan benytte 200-metersbanen alle dager det ikke er andre terminfestede arrangementer. Seterminlista under:

Dersom du vil trene, sjekk Riflegruppa (FB) og spør om noen andre har lyst å bli med, slik at vi kan organisere en treningsøkt. Planlagte treninger kommer i «vaktlista».