Generelle henvendelser, send en epost til: asl-styret@studorg.uio.no eller bruk kontaktskjemaet:

(send kurs spørsmål direkte til kurs@akademiskskytterlag.no

Kart til våre anlegg


Pistolbanen på Ekeberg 


Riflebanen på LøvenskioldbanenPistolbanen på Smithsvingen 15

Epost-lister for Akademisk Skytterlag

Vi har tre mailinglister tilknyttet Akademisk Skytterlag:

Hovedlisten: Informasjonskanal for alle medlemmer i ASL. All viktig informasjon vil bli sendt via denne mailinglisten. Alle medlemmer oppfordres til å melde seg på denne listen.

akademiskskytterlagATstudorg.uio.no
Alias: asl-alleATstudorg.uio.no

Deltagelseslisten: En liste for alle aktive som er interessert i å dra på skytestevner o.l. Alle som ønsker kan stå på denne listen, kun informasjon om stevner og arrangementer blir sendt ut på denne listen.

akademiskskytterlag-coreATstudorg.uio.no
Alias: asl-coreATstudorg.uio.no

Styremedlemslisten: Alle styremedlemmene. Dette er mailinglisten for spørsmål og andre henvendelser til skytterlaget.

akademiskskytterlag-styretATstudorg.uio.no
Alias: asl-styretATstudorg.uio.no

Postadresse

Akademisk Skytterlag
Postboks 79 Blindern
0314 Oslo

Akademisk Skytterlag er en frivillig organisasjon med org. nummer: 994 240 919