Vi er i ferd med å opprette en egen gruppe for Dynamisk Sportsskyting (DSSN) i ASL. Over sommeren 2018 kommer de som allerede har godkjente kurs i regi av DSSN til å samle seg i gruppen, for de som ønsker å bli en del av ASLs Dyanmisk-gruppe.

Rett over sommeren vil vi arrangere vårt første store stevne. At vi avholder et stevnet er et krav for å kunne ta oss fra prøvestatus til permanent medlem i DSSN. Rett før eller etter stevnet skal vi prøve å gjennomføre et lite godkjenningskurs for de som ønsker dette, inntil fem personer. (For å bli med på dynamisk-kurs forutsettes det at kursdeltagerne har godkjent våpen i 9mm eller høyere kaliber). Deretter vil vi fortsette med å tilby kurs for andre deltagere i ASL også.

Dette er altså vår fire stegs plan:

1: Få aksept til å starte opp en dynamisk-gruppe i ASL, ved å ta det opp i generalforsamlingen og få dens aksept. Så sender vi inn en søknad til DSSN og får deres aksept som klubb på prøve.  ✔

2: Arrangere det første L2-stevnet som prøveklubb og så ta ASL ut fra prøvestatus til «ordentlig» dynamisk-klubb  ✔

3: Arrangere godkjenningskurs for DSSN i regi av ASL, og få vårt første kull med DSSN-medlemmer med kurs fra ASL.  ✔

4: Tilby alle medlemmer som har DSSN-medlemskap i andre skytterlag muligheten til å bytte over til ASL-DSSN og gå videre derfra.  ✔

Nå har vi kommet godt i gang og venter egentlig bare på å bli fullt ut godkjent klubb i DSSN, siden vi mener å ha oppfylt alle deres krav til å bli tatt opp.

Les mer om opprettelsen av gruppen her.