Vi har ved jevne mellomrom flere interne stevner på Ekeberg. Dette er stevner hvor du konkurrerer med andre i klubben og vil foregå lignende et vanlig approbert stevne

Hvis du ønsker å lese mere om reglementet og hvordan stevnene foregår kan vi anbefale å ta en titt gjennom NSF sine sider

Vanlige programmer som ASL har under internstevner:

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)
Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS kaliber .38 – .45.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier à 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med én hånd. Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder

VM Fin (Sportspistol/Finpistol), og VM Grov (Grovpistol)
60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, VM-fin: .22
Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

Hurtigpistol Fin, og Hurtigpistol Grov
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Kaliber, Hurtig grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Standardpistol
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal presisjonsskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22 LR
Avtrekksvekt: 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene i standard fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Andre stevne programmer du også vil kunne finne utenom ASL

Silhuettpistol
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver).
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22LR
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Ikke over 1260 gram uten magasin

Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:
· 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. I hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Skytteren løfter våpenet, og avfyrer ett skudd i hver av de fem skivene.

Fripistol
60 skudd fordelt på 6 serier av 10 skudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive (10-er ringen er 5 cm i diameter).
Skyteavstand: 50 meter.
Skytetid:1 time 30minutter
Kaliber .22
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Fri

Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen.

Feltskyting
Skytes med pistol og revolver i terrenget.
Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:
1. FIN (5,6mm)
2. GROV (7,62 til 9,65mm)
3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)
4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.
På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:
Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000
Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort.

Forsvarsdepartementets premie i pistolskyting
SkyteavstandFD: 25 meter

Kaliber: pistol/revolver i kaliber 9mm eller grovere.
Det skytes 36 skudd.
10 skudd skytes mot den internasjonale 25 meter presisjonsskiven, på følgende måte:
1 serie på 2 prøveskudd på ubegrenset tid.
2 serier a 4 skudd på ubegrenset tid
For å gå videre, må man ha minst 30 poeng med kaliber .38/9mm, og 25 poeng med kaliber .45.

De neste 26 skuddene skytes mot den internasjonale silhuettskiven.
2 prøveskudd duell
3 serier duell a 4 skudd.
3 serier a 4 skudd. Hver serie er på 9 sekunder.

Premiekravene er:
Kaliber .45: 24-21 treff uansett poeng, eller 20 treff og minimum 170 poeng.
Kaliber .38/9mm: 24-21 treff uansett poeng, eller 22 treff og minimum 187 poeng.