Alle som vil bli medlem i Akademisk Skytterlag må ha gjennomført sikkerhetskurs i henhold til NSFs norm. Dersom du har gjennomført et sikkerhetskurs i regi av et annet skytterlag registrert i NSF, anser vi kravet om sikkerhetskurs som oppfylt så lenge du kan forevise et kursbevis fra en klubb. ASL forbeholder seg retten til å vurdere hver enkelt godkjenningskurs fra andre klubber.

Dersom du har tenkt å bli medlem i Akademisk Skytterlag og ikke har sikkerhetskurs fra før, kan du melde deg på til neste sikkerhetskurs i Akademisk Skytterlag.

Sikkerhetskurs arrangeres bare for nye medlemmer i ASL. Det betyr at du i tillegg til kursavgiften må betale første års medlemskontingent ved kursoppstart. Likevel er ASLs sikkerhetskurs sannsynligvis den billigste måten å starte opp i skyttersporten, og vi kan tilby nybegynnere et godt miljø for å trene sportsskyting.

Kurset går over tre dager à tre timer, normalt en helg fredag kl. 18-21, lørdag kl. 16-19, søndag kl. 15-18.

Vi setter vanligvis opp kurs både vår og høst.  Meld deg på via lenken nederst.

Det er litt ventetid da det er mange på siiten… med din interesse tidlig. 

Dette gjør du på de tre kursdagene

1. Kursdag, teori

Oppstart kl. 18:00 på Universitetet i Oslo, Blinderen. PA Munchs hus, seminarrom 360. [Øverst på Blindern, trikk 17 eller 18, T-bane 3, 4 eller 6 til Forskningsparken.]

Den første dagen tar for seg teoridelen av kurset. I løpet av kvelden gjennomgås:

 • Sikkerhets- og ordensregler som gjelder i skyting
 • Innføring i kommandoene som brukes på banen
 • Lagets organisasjon
 • Det gjeldende lovverket som skyttere må forholde seg til
 • Litt om mekanikk og termer innenfor skyttersporten

2. Kursdag, praksis skytebanen på Ekeberg

Innledning til praktisk del. Denne dagen gjennomgås:

 • Sikkerhet på banen i praksis: Deltagerne lærer å omsette sikkerhets- og ordensregler i praksis ved å skyte med pistol i kaliber .22 lr.
 • Grunnleggende skyteteknikk
 • Grunnleggende håndtering av lagets pistoler
 • Omfattende øving med pistol i kaliber .22

3. Kursdag, praksis skytebanen på Ekeberg

Fortsettelse praktisk del, skriftlig flersvarsprøve.

 • Denne dagen vil dere bli minnet på sikkerhets- og ordensregler, få en kort innføring i skyteteknikk, prøve våpen i større kaliber og få en skriftlig flersvarsprøve med vekt på sikkerhets- og ordensregler og oppførsel på banen.
 • Omfattende øving med pistol i kaliber .22

Som et ledd i kurset kreves at man etter bestått prøve deltar på:

 • Minst fire treninger.
 • Ett eksternt eller internt stevne i løpet av semesteret sikkerhetskurset arrangeres i.

Du sørger selv for å kvittere i protokoll som bevis på oppmøte etter kurset. Kursbevis utdeles først når dette er gjennomført, og slik at samlet kurstid utgjør minimum 12 timer.

Priser 2023

Kursavgift studenter: 600,-
Kursavgift ikke-studenter: 1200,-
Medlemskontingent studenter: 650,-
Medlemskontingent ikke-studenter: 950,-

Deltakere betaler den kontingenten som fastsettes av generalforsamlingen ved årsmøtet i starten av året samme år. Kursavgift og medlemskontingent betales med Vipps første kursdag.

Påmelding

Påmelding kan gjøres ved å kontakte kursansvarlige på kurs@akademiskskytterlag.no