Alle som vil bli medlem i Akademisk Skytterlag må ha gjennomført sikkerhetskurs i henhold til NSFs norm. Dersom du har gjennomført et sikkerhetskurs i regi av et annet skytterlag registrert i NSF, anser vi kravet om sikkerhetskurs som oppfylt så lenge du kan forevise et kursbevis fra en klubb. ASL forbeholder seg retten til å vurdere hver enkelt godkjenningskurs fra andre klubber.

Dersom du har tenkt å bli medlem i Akademisk Skytterlag og ikke har sikkerhetskurs fra før, kan du melde deg på til neste sikkerhetskurs i Akademisk Skytterlag.

Sikkerhetskurs arrangeres bare for nye medlemmer i ASL. Det betyr at du i tillegg til kursavgiften må betale første års medlemskontingent ved kursoppstart. Likevel er ASLs sikkerhetskurs sannsynligvis den billigste måten å starte opp i skyttersporten, og vi kan tilby nybegynnere et godt miljø for å trene sportsskyting.

Kurset går over tre dager à tre timer, normalt en helg fredag kl. 18-21, lørdag kl. 16-19, søndag kl. 15-18.

Vi setter vanligvis opp kurs både vår og høst.  Meld deg på via lenken nederst.

Oppdatering: Vi setter opp kurs i 2022, tidspunkt er avhengig av at Ekeberg skytebane er åpen og at koronarestriksjonene tillater det. 

Dette gjør du på de tre kursdagene

1. Kursdag, teori

Oppstart kl. 18:00 på Universitetet i Oslo, Blinderen. PA Munchs hus, seminarrom 360. [Øverst på Blindern, trikk 17 eller 18, T-bane 3, 4 eller 6 til Forskningsparken.]

Den første dagen tar for seg teoridelen av kurset. I løpet av kvelden gjennomgås:

 • Sikkerhets- og ordensregler som gjelder i skyting
 • Innføring i kommandoene som brukes på banen
 • Lagets organisasjon
 • Det gjeldende lovverket som skyttere må forholde seg til
 • Litt om mekanikk og termer innenfor skyttersporten

2. Kursdag, praksis skytebanen på Ekeberg

Innledning til praktisk del. Denne dagen gjennomgås:

 • Sikkerhet på banen i praksis: Deltagerne lærer å omsette sikkerhets- og ordensregler i praksis ved å skyte med pistol i kaliber .22 lr.
 • Grunnleggende skyteteknikk
 • Grunnleggende håndtering av lagets pistoler
 • Omfattende øving med pistol i kaliber .22

3. Kursdag, praksis skytebanen på Ekeberg

Fortsettelse praktisk del, skriftlig flersvarsprøve.

 • Denne dagen vil dere bli minnet på sikkerhets- og ordensregler, få en kort innføring i skyteteknikk, prøve våpen i større kaliber og få en skriftlig flersvarsprøve med vekt på sikkerhets- og ordensregler og oppførsel på banen.
 • Omfattende øving med pistol i kaliber .22

Som et ledd i kurset kreves at man etter bestått prøve deltar på:

 • Minst fire treninger.
 • Ett eksternt eller internt stevne i løpet av semesteret sikkerhetskurset arrangeres i.

Du sørger selv for å kvittere i protokoll som bevis på oppmøte etter kurset. Kursbevis utdeles først når dette er gjennomført, og slik at samlet kurstid utgjør minimum 12 timer.

Priser 2022

Kursavgift studenter: 600,-
Kursavgift ikke-studenter: 1200,-
Medlemskontingent studenter: 650,-
Medlemskontingent ikke-studenter: 900,-

Deltakere betaler den kontingenten som fastsettes av generalforsamlingen ved årsmøtet i januar samme år. Kursavgift og medlemskontingent betales med Vipps første kursdag.

Påmelding

Påmelding kan gjøres ved å kontakte kursansvarlige på kurs@akademiskskytterlag.no