Styret i Akademisk Skytterlag har grunnlag i § 9 i lagets vedtekter og består i dag av:

Formann: Nadia Skauli
Viseformann: Kristoffer Hedemark
Leder for riflegruppen: Varg Aamo
Leder for sportsskyttergruppen: Morten Bjerke
Kasserer: Christophe Cunen-Classens
Sekretær: Annika Ekås Sæter
Styremedlem: Pål Unanue-Zahl
Styremedlem: Anders Johanson
Styremedlem:
Filip Dulien

***

Oppmenn: Øyvind Stensrud, Johan Stenshorne, Varg Aaamo, Ulrik F. Thyve, Tor Arne Olaussen, Jan Erik Lie, Albert Bolstad, Pål Unanue-Zahl, Asbjørn Aursjø, Christina Unanue, Marita Skjuve, Aleksander R. Nordgarden Rødner, Nicolas Sand, Anders Johansson, Fredrik Helgesen, Filip Dulien, Felix Vaager.

Representantskapets ordfører: Jon Døhl

E-post til styret: asl-styret@studorg.uio.no