Styret i Akademisk Skytterlag har grunnlag i § 9 i lagets vedtekter og består i dag av:

Formann: Morten Bjerke
Viseformann: Maximiliano Nunez Horta
Leder for riflegruppen: Vidar Aamodt
Leder for sportsskyttergruppen: Ole Jørgen Lie
Leder for dynamiskgruppen: Felix Vaager
Kasserer: Aleksander R. Nordgarden Rødner
Sekretær: Annika Ekås Sæter
Styremedlem: Camilla Elizabeth Dahlin
Styremedlem: Filip Lundberg Dulien

***

Oppmenn: Jon Døhl, Geir Jonatan Sharabi, Håvard Zachariassen, Nicolas Sand, Øyvind Stensrud, Tor Arne Olaussen, Albert Bolstad, Johan Stenshorne, Vidar Aamodt, Aleksander R. Nordgarden Rødner, Felix Vaager, Fredrik Helgesen, Maximilian Hardhs, Alexander Egiazgrov, Kåre Seelby Sidselsrud, Anders Johansen, Joachim Haarseth, Asbjørn Aursjø, Pål Unanue-Zahl, Varg Aamo, Nadia Skauli, Kim Rudolph-Lund, Øystein Sørebø

Representantskapets ordfører: Jon Døhl

E-post til styret: asl-styret@studorg.uio.no