Styret i Akademisk Skytterlag har grunnlag i § 9 i lagets vedtekter

E-post til styret: asl-styret@studorg.uio.no