Styret i Akademisk Skytterlag har grunnlag i § 9 i lagets vedtekter og består i dag av:

Formann: Morten Bjerke
Viseformann: Christina Unanue
Leder for riflegruppen: Felix Vaager
Leder for sportsskyttergruppen: Ole Jørgen Lie
Kasserer: Christophe Cunen-Classens
Sekretær: Annika Ekås Sæter
Styremedlem: Pål Unanue-Zahl
Styremedlem: Anders Johanson

***

Oppmenn: Jon Døhl, Geir Jonatan Sharabi, Håvard Zachariassen, Nicolas Sand, Øyvind Stensrud, Tor Arne Olaussen, Albert Bolstad, Johan Stenshorne, Vidar Aamodt, Aleksander R. Nordgarden Rødner, Felix Vaager, Fredrik Helgesen, Maximilian Hardhs, Alexander Egiazgrov, Kåre Seelby Sidselsrud

Representantskapets ordfører: Jon Døhl

E-post til styret: asl-styret@studorg.uio.no