Akademisk Skytterlag har en rik historie i Oslos studentidrett. I 2012 feiret ASL 90 år med en egen jubileumsmiddag og kunne se tilbake på et langt virke som en av hjørnestenene i studentidretten. Mer informasjon om ASLs opprinnelse og de første femti årene av klubbens historie finnes i jubileumsskriftet fra 50-årsjubileet i 1972.

Klikk her for jubileumsskriftet: ASL 1922-1972 (PDF-dokument)