På denne siden legges det ut vaktliste for det aktuelle semester. Her framgår det også hvilke datoer det ikke er trening. Interne stevner framgår også. Alle oppfordres til å følge med på listen.

Ved oppmøte på treninger er det viktig å ta med seg medlemskort eller lignende dokumentasjon, da dette kan bli etterspurt av oppmann. Oppmann vil kunne bortvise deg dersom dette ikke fremvises og han eller hun ikke kjenner deg.

Transaksjoner gjennomføres ved bruk av Vipps.

Vi har trening på pistolbanen på Ekeberg, søndager kl. 12:00-15:00 og 18:00-20:00. Treningen fra kl 12:00-15:00 kan bli avsluttet av oppmann/kvinne kl 14:00 dersom det ikke er noen skyttere på banen.

Kun tillatt med blyammunisjon opp til og til og med 9 mm / .38 spesial.

Datoer for interne stevner framgår nedenfor.  (Disse kan endres, så følg med.) Med mindre det står noe annet, gjennomføres interne stevner henholdsvis fra kl.13:00 og 18:30. Du kan trene vanlig selv om det er stevne, men vi oppfordrer alle til å delta.

Vi leier også skytebanen på HV-huset i Smithsvingen 15. Dette tilbudet er av logistikkgrunner reservert for medlemmer med eget våpen. Treningstiden er fredager 18:00 – 20:00. Dersom ingen skyttere har møtt innen kl. 18:30 kan oppmannen avslutte treningen.

Kun tillatt med mantlet ammunisjon (FMJ) opp til og med 9 mm / .38 spesial.

Eksterne stevner:

Stevnene i Hovedstadsserien og Vinterserien er ikke lagt inn i terminlisten nedenfor. Disse stevnene foregår også på skytebanen på Ekeberg. Vi oppfordrer alle medlemmer, og spesielt nybegynnere, til å delta på disse stevnene. Dette er stevner for skyttere på alle nivåer fra de ulike klubbene i Oslo.  Hvis du ønsker å delta, men ikke har eget våpen, si fra på trening eller send en mail til styret en uke i forveien, så tar vi med våpen og ammunisjon. Adressen er: asl-styretATstudorg.uio.no

For informasjon om påmelding til disse stevnene og andre se NSFs oversikt over terminlister for pistol og velg Oslo under «Region/krets» (det kan ta litt tid før siden lastes).

Dato: Dag: Sted: Tid: Stevner/annet: Oppmenn:
17.08 fredag Smithsvingen 18-20 Dugnad Morten Bjerke
19.08 søndag Ekeberg 12-15 Annika Ekås Sæter
18-20 Varg Aamo
24.08 fredag Smithsvingen 18-20 AVLYST AVLYST, se hjemmesiden
26.08 søndag Ekeberg 12-15 – frafall
18-20 Anders
Johansson
31.08  Smithsvingen  Oppmannens
Grove (19:00)
Albert
Bolstad
02.09 søndag Ekeberg 12-15 Felix Vaager
18-20 Asbjørn Aursjø
07.09 fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
09.09 søndag Ekeberg 12-15 AVLYST Nicolas Sand
18-20 AVLYST Øystein Magnus Sørebø
14.09 fredag Smithsvingen 18-20 Geir Jonatan Sharabi
16.09 søndag Ekeberg 12-15 AVLYST Jon Døhl
18-20 AVLYST Geir Jonatan Sharabi
21.09 fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
23.09 søndag Ekeberg 12-15 Vidar Aamodt
18-20 Tor Arne Olaussen
28.09 fredag Smithsvingen 18-20 Martin Bore
30.09 søndag Ekeberg 12-15 Øystein Magnus Sørebø
18-20 Øyvind Stensrud
05.10 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens
Grove (19:00)
Aleksander Rødner
07.10 søndag Ekeberg 12-15 Ulrik F. Thyve
Lag 1 kl 15 Lag 2 kl 17 Åpent approbert stevne Fin/Grov
14.10 søndag Ekeberg 12-15 Johan Stenshorne
18-20 Felix Vaager
19.10 fredag Smithsvingen 18-20 Morten Bjerke
21.10 søndag Ekeberg 12-15 Filip Dulien
18-20 Pål Unanue-Zahl
26.10 fredag Smithsvingen 18-20 Kristoffer Hedemark
28.10 søndag Ekeberg 12-15 AVLYST
18-20 Tor Arne Olaussen
02.11 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens
Grove (19:00)
Albert Bolstad
04.11 søndag Ekeberg 12-15 50% Hurtig Geir Jonatan Sharabi
18-20 Ulrik F. Thyve
09.11 fredag Smithsvingen IKKE TRENING Avlyst pga
militær aktivitet
Avlyst pga
militær aktivitet
11.11 søndag Ekeberg 12-15 Nais Geir Jonatan Sharabi
18-20 Anders Johansson
16.11 fredag Smithsvingen IKKE TRENING Avlyst pga
militær aktivitet
Avlyst pga
militær aktivitet
18.11 søndag Ekeberg 12-15 50% Hurtig Pål Unanue-Zahl
18-20 Johan Stenshorne
23.11 fredag Smithsvingen 18-20 Martin Bore
25.11 søndag Ekeberg 12-15 Nais Øyvind Stensrud
18-20 Felix Vaager
30.11 fredag Smithsvingen 18-20 Aleksander Rødner
02.12 søndag Ekeberg IKKE TRENING Oslo Open
IKKE TRENING Oslo Open
07.12 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens Grove (19:00) Annika Ekås Sæter
09.12 søndag Ekeberg 12-15 Pål Unanue-Zahl
18-20 Klubbmesterskap standardpistol fra kl 19. Vidar Aamodt
14.12 fredag Smithsvingen IKKE TRENING Avlyst pga militær aktivitet Avlyst pga
militær aktivitet
16.12 søndag Ekeberg 12-15 AVLYST AVLYST
18-20 Nisseskyting (18:00) Nadia og Varg med Styre
21.12 fredag Smithsvingen 18-20 ???
23.12 søndag Ekeberg Juleferie
28.12 fredag Smithsvingen
30.12 søndag Ekeberg