På denne siden legges det ut vaktliste for det aktuelle semester. Her framgår det også hvilke datoer det ikke er trening. Interne stevner framgår også. Alle oppfordres til å følge med på listen.

Du kan abonnere på denne kalenderen, ved å trykke her.

Vi har trening på pistolbanen på Ekeberg, søndager kl. 12:00-15:00 og 18:00-20:00. Treningen fra kl 12:00-15:00 kan bli avsluttet av oppmann/kvinne kl 14:00 dersom det ikke er noen skyttere på banen da, så møt opp i god tid.

Ved oppmøte på treninger er det viktig å ta med seg medlemskort i Min Idrett-appen eller lignende dokumentasjon, da dette kan bli etterspurt av oppmann. Oppmann vil kunne bortvise deg dersom dette ikke fremvises og han eller hun ikke kjenner deg.

Alle betalinger gjennomføres ved bruk av Vipps.

Kun tillatt med blyammunisjon opp til og til og med 9 mm / .38 spesial.

Datoer for interne stevner vises i vaktlisten.  (Disse kan endres, så følg med.) Med mindre det står noe annet, gjennomføres interne stevner henholdsvis fra kl.13:00 og 18:30. Du kan trene vanlig selv om det er stevne, men vi oppfordrer alle til å delta.

Vi leier også skytebanen på HV-huset i Smithsvingen 15. Dette tilbudet er av logistikkgrunner reservert for medlemmer med eget våpen. Treningstiden er fredager 18:00 – 20:00. Dersom ingen skyttere har møtt innen kl. 18:30 kan oppmannen avslutte treningen.

Kun tillatt med mantlet ammunisjon (FMJ) opp til og med 9 mm / .38 spesial.

Eksterne stevner:

Stevnene i Hovedstadsserien og Vinterserien er ikke lagt inn i vaktlisten. Disse stevnene foregår også på skytebanen på Ekeberg. Vi oppfordrer alle medlemmer, og spesielt nybegynnere, til å delta på disse stevnene. Dette er stevner for skyttere på alle nivåer fra de ulike klubbene i Oslo.  Hvis du ønsker å delta, men ikke har eget våpen, si fra på trening eller send en mail til styret en uke i forveien, så tar vi med våpen og ammunisjon. Adressen er: asl-styret@studorg.uio.no. For informasjon om påmelding til disse stevnene og andre se NSFs oversikt over terminlister for pistol og velg Oslo under «Region/krets» (det kan ta litt tid før siden lastes).


Terminlista for Ekeberg banen finnes her: