Pistolskyting som sport har flere hundre år med tradisjoner bak seg og et sterkt sportslig miljø i Norge og resten av verden. Akademisk Skytterlag er knyttet til anerkjente norske idrettsorganisasjoner som arrangerer lokale og nasjonale konkurranser innenfor pistolskyting.

På denne siden finner du generell informasjon om pistolskyting i ASL, en oversikt over interne stevner som avholdes i det aktuelle semester, resultatlister for interne stevner og resultatet av årets skytter-konkorransen.

Har du lyst til å begynne hos ASL? Klikk her for mer informasjon!

ASL og NSF

Hva er NSF, og hvordan er ASL knyttet til denne organisasjonen? Akademisk Skytterlag har en sportsskyttergruppe som er tilknyttet NSF, Norges Skytterforbund, som igjen er tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Utstyr til pistolskyting: Pistolen

Walther GSP
Walther GSP er en av flere forskjellige pistolmodeller man kan låne på banen.

Banen vår på Ekeberg Idrettshall legger på oss en del begrensninger når det gjelder hvilke pistoler som kan benyttes der.

Maksimal kaliber tillatt er 9mm PARA, alternativt revolver i .38 spesial.
De forskjellige skytegrenene innebærer at det er en del forskjellige pistoler som egner seg til å skyte med når det gjelder forskjellige disipliner.

I grener merket ‘finpistol’ eller ‘fin’ er det kun tillatt med kaliber .22LR, og dette er det kaliberet som skytes mest med i ASL. Det er også det billigste å trene med over lengre tid. Populære pistoler som finnes her er blant annet Ruger MkII og Walther GSP, begge typer finnes som våpen til utlån for nybegynnere hos ASL.

I grener merket ‘grovpistol’ eller ‘grov’ er det tillatt med kalibre mellom .32 og opp til .38. De meste vanlige kalibrene her er .32ACP, .32S&W og .38 spesial. Dersom vi skyter konkurranser på Ekeberg Idrettshall omfatter denne kategorien også 9mm, som ellers tilhører militærfelt.

Vi vil også arrangere klubbinterne stevner på Ekeberg Idrettshall, så følg med på terminlisten for pistol. Der vil dato og type av stevne, samt resultatene bli lagt ut for hele semester.

Ammunisjon

Banen på Ekeberg Idrettshall har også en del begrensninger mht. hvilken ammunisjon som er tillatt der. Det er kun anledning til å skyte blyammunisjon (dvs. av typen LRN – lead round nose – eller wadcutter) på banen. Del- eller helmantlet, samt kobberbelagt ammunisjon, er ikke tillatt. For de som er nybegynnere kan ammunisjon kjøpes på banen for en billig penge når man låner klubbens pistoler.

Banen på HV-huset i Smithsvingen tillater pistolammunisjon opp til og med 9 mm / .38 spc også helmantlet.

Annet utstyr

Dere som skal skyte med pistol på banen på Ekeberg Idrettshall er pålagt å bruke hørselsvern. Disse må da være godkjent for skyting, industrihørselsvern holder ikke til dette. De finnes til greie priser fra f.eks. Peltor, og selges hos bl.a. Clas Ohlson og i sportsbutikker. Spør i butikken om du er i tvil, og gjør spesielt oppmerksom på at hørselvernet skal brukes på en skytebane.

Vi anbefaler også sterkt å bruke skytebriller. Dersom du benytter vanlige briller, burde disse ikke være laget av glass, men helst plast, siden glass kan splintre. Vi anbefaler bruk av briller fordi det hender at uforbrent krutt spruter ut av utkaståpningen på pistolen etter avfyring, og dette kan medføre skader på øyene.

De samme anbefalinger gjelder naturligvis for banen i Smithsvingen også.

Trening

Pistoltrening foregår på Ekeberg Idrettshall, kl 12 – 15 på søndag, og kl. 18 – 20, i skoleåret.

For de med eget utstyr til baneskyting, er det også trening på HV-huset i Smithsvingen 15 hver fredag fra 18 til 21.

Interne stevner

ASL arrangerer klubbinterne stevner. Stevnene koster det ingenting å delta på, og de holdes innimellom på pistolbanen på Ekeberg Idrettshall, unntatt feltskytingen som avholdes andre steder. Ønsker du å lese mere om programmene og hvordan stevnene foregår kan du trykke her

Årets skytter

Hvert år kåres en årets skytter i ASL. Poeng til denne premien gis på følgende måte: Hver plassering på et stevne skytteren har deltatt på gir poeng alt etter plassering. Førsteplass gir 50 poeng, andreplass 49, osv. Skulle man være så uheldig og ikke komme blant de 50 beste i sin klasse, får man likevel 1 poeng for deltakelsen på stevnet. Både interne og åpne, approberte stevner telles.

Klubbmesterskap

Hvert vårsemester arrangerer vi et klubbmesterskap. Programmet varierer hvert år. Det kåres klubbmestere i kategoriene fin- og grovkaliber.