Innkalling til Generalforsamling tirsdag 5. februar 2019 kl 18:00

Det avholdes Generalforsamling for Akademisk Skytterlag tirsdag 5 februar kl 18:00. Sted: Kunngjøres på denne siden senere. Det avholdes også separat generalforsamling for Akademisk Skytterlag/Sportsskyttergruppen NSF, samme tid. Foreløpig saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Styrets beretning. Gjennomgang av regnskap … Fortsett Innkalling til Generalforsamling tirsdag 5. februar 2019 kl 18:00

Trening 12-15 Ekeberg avlyst

På grunn av mangel på oppmann må vi dessverre avlyse tidligtreningen i dag 12-15. Men husk at vi har Juleavslutning - den kjente Nisseskytingen - kl 18.00 i kveld! Her blir det både premier og enkel servering. Hilsen Nadia