Generalforsamling 2021

Tentativ dato og tid for generalforsamling er satt til 22. april 2021 kl 1900. Dato har ikke blitt funnet tidligere pga covid situasjonen og uvisshet rundt gjennomføring. Det vil derfor bli digitalt møte. Eksakt platform og tidspunkt kommer nærmere. Saksliste er under utarbeiding og vil bli publisert og sendt ut i forkant. Saker kan meldes … Fortsett Generalforsamling 2021