Jubileum

ASL fyller 100 år men vi har ikke kapasitet til å feire det i år. Dato for arrangementet blir flyttet til våren. Tanken er å ha en bankett som tidligere år. Danskestevnet/universitetsmatch ble avlyst grunnet kapasitet og senvirkninger av pandemien i sammtale med de danske klubbene. Meld ifra om du har annledning til å hjelpe … Fortsett Jubileum