Fortsettende generalforsamling 2021

Klokkeslett: 19:00 Dato: Fredag 13. august 2021 Sted: Digitalt. Link til møtet vil oppdateres her senest 3 dager før møtet Saksliste: Godkjenning av de stemmeberettigede.Godkjenning av innkalling og saksliste.Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollenBehandling av lagets regnskap for 2020.Behandling av lagets budsjett for 2021. Vennlig hilsen Styret i Akademisk Skytterlag