Akademisk Riflestipend

Påmeldingen stenger snart for årets Landsskytterstevne, som går av stabelen i Stjørdal fra 3. til 10. august. I den anledning har styret vedtatt å opprette et deltakerstipend for inntil to Akademisk-skyttere, som hver kan få dekket inntil kr. 5000,- av deltakeravgift, reise og opphold ved deltakelse på stevnet. Har du lyst til å delta? Send … Fortsett Akademisk Riflestipend

AVLYST: Fortsettende generalforsamling mandag 30. april 2018

Klokkeslett: 18:00 Sted: Helga Engs Hus U35, Blindern, Universitetet i Oslo Vi avlyser fortsettende generalforsamling som skulle holdes i dag, 30.april. Årsaken er at regnskapet ikke er ferdigstilt.   Ved den ordinære generalforsamlingen var regnskapet ikke ferdigstilt og revisorbehandlet. Genreralforsamlingen besluttet derfor å utsette behandlingen av regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 til revisors … Fortsett AVLYST: Fortsettende generalforsamling mandag 30. april 2018

Akademisk sin dynamisk-gruppe opprettes 🎉🎉🎉

På generalforsamlingen ble det gitt grønt lys for å la ASL opprette en egen gruppe for Dynamisk Sportskyting og 14. april ble ASL godkjent som nytt medlem i Dynamisk Sportsskyting Norge, på prøvebasis. Dermed starter vi opp vår egen Dynamisk-gruppe i ASL, som kan gjennomføre godkjenningskurs og avholde konkurranser. Det sistnevnte er faktisk et krav … Fortsett Akademisk sin dynamisk-gruppe opprettes 🎉🎉🎉

Baneåpningsstevne Løvenskiold

Lørdag 21. april starter riflesesongen for DFS-gruppen, i og med at ØBS arrangerer det tradisjonelle baneåpningsstevnet på 200-metersbanen på Løvenskiold kl. 9.30-12.00. Som på alle DFS-stevner er det tillatt å bruke Krag-Jørgensen, «Kongsberg-Mauser» M/59 og M/67, samt Sauer 200 STR. Medlemmer som ønsker å delta, men har transportutfordringer, bes ta kontakt med rifleansvarlig/styret, så kan … Fortsett Baneåpningsstevne Løvenskiold