Fortsettende / ekstraordinært generalforsamling 2021

Klokkeslett: 19:00 Dato: Fredag 13. august 2021 Sted: Digitalt. Teams: https://tinyurl.com/5udu5ysx Saksliste: Godkjenning av de stemmeberettigede.Godkjenning av innkalling og saksliste.Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollenBehandling av lagets regnskap for 2020.Behandling av lagets budsjett for 2021.Valg a ny renskapsører pga avgang. Dokumenter kommer på mail til alle medlemmer. Vennlig hilsen Styret … Fortsett Fortsettende / ekstraordinært generalforsamling 2021