Saksliste til generalforsamlingen 2015 Generalforsamlingen avholdes i Helga Enghs hus, rom U35 (I underetasjen) 13.01.2016 klokken 1800.

  1. Godkjenning av inkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og ordstyrer
  3. Styrets beretning om ASL i 2015 (Thomas)
  4. Gjennomgang av regnskapet i 2015. (Johan)
  5. Vedtektsendringer
  6. Valg av styret, oppmenn, revisor og medlemmer til representantskapet
  7. Premieutdeling. (Øystein)