Styret i Akademisk Skytterlag kaller inn til generalforsamling onsdag 13/1-2016 klokken 1800. Generalforsamlingen vil bli avholdt på Helga Engs hus, auditorium U35. (I underetasjen.)

Forslag til generalforsamlingen sendes til styret senest to uker før generalforsamlingen.
Endelig saksliste vil bli publisert på nettsiden en uke før generalforsamlingen. Eventuelle forslag til vedtektsendringer vil bli publisert senest to uker før.
Alle medlemmer ønskes velkommen.