Inkalling til fortsettende generalforsamling

Inkalling til fortsettende generalforsamling for behandling av budsjett og regnskap. Fortsettende generalforsamling vil bli avholdt etter trening den 26/2 klokken 2000 på NIH. Saksliste: 1. Godkjenning av inkalling. 2. Valg av referent og ordstyrer. 3. Regnskap for 2014. Revisors beretning. 4. Budsjett for 2015.

Forslag til endring av vedtektene iht. NIFs lovnorm – behandles på generalforsamlingen

Bakgrunn for endringene NIF vil ikke godkjenne vedtektene til ASL slik de er i dag. For å få dem godkjent må vedtektene endres slik at de er i overenstemmelse med NIFs Lovnorm. Endringer/ tilføyelser er markert i kursiv. Har endret årsmøte i NIFs lovnorm til generalforsamling og gjort noen mindre språklige endringer slik at ordlyden … Fortsett Forslag til endring av vedtektene iht. NIFs lovnorm – behandles på generalforsamlingen