Inkalling til fortsettende generalforsamling for behandling av budsjett og regnskap. Fortsettende generalforsamling vil bli avholdt etter trening den 26/2 klokken 2000 på NIH.

Saksliste:

1. Godkjenning av inkalling.

2. Valg av referent og ordstyrer.

3. Regnskap for 2014. Revisors beretning.

4. Budsjett for 2015.