Saksliste til generalforsamlingen 2015 Generalforsamlingen avholdes i Helga Enghs hus, rom U35 (I underetasjen) 14.01.2015 klokken 1800.

Sakslisten

1. Godkjenning av inkalling og dagsorden

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Styrets beretning om ASL i 2014 (Thomas Sverdrup)

4. Gjennomgang av regnskapet i 2014. (Johan Stenshorne)

5. Behandling av forslag til vedtektsendringer

6. Valg av styret, oppmenn, revisor og medlemmer til representantskapet

7. Premieutdeling. Kretsmesterskap og hovedstadsserien. (Øystein Tvedten)