general-forsamling

Klokkeslett: 18:00

Sted: Helga Engs Hus U35, Blindern, Universitetet i Oslo

Vi avlyser fortsettende generalforsamling som skulle holdes i dag, 30.april. Årsaken er at regnskapet ikke er ferdigstilt.

 

Ved den ordinære generalforsamlingen var regnskapet ikke ferdigstilt og revisorbehandlet. Genreralforsamlingen besluttet derfor å utsette behandlingen av regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 til revisors beretning forelå. Dette har tatt lenger tid enn forventet. Beretningen er på dette tidspunkt ennå ikke ferdigstilt og vi velger derfor å utsette generalforsamlingen til dette er gjort.