AVLYST: Fortsettende generalforsamling mandag 30. april 2018

Klokkeslett: 18:00 Sted: Helga Engs Hus U35, Blindern, Universitetet i Oslo Vi avlyser fortsettende generalforsamling som skulle holdes i dag, 30.april. Årsaken er at regnskapet ikke er ferdigstilt.   Ved den ordinære generalforsamlingen var regnskapet ikke ferdigstilt og revisorbehandlet. Genreralforsamlingen besluttet derfor å utsette behandlingen av regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 til revisors … Fortsett AVLYST: Fortsettende generalforsamling mandag 30. april 2018