Forslag om å endre signaturretten. I vedtektene står det i dag at laget forpliktes av formannen og 3 styremedlemmer. (I Brønnøysund er det registrert som ”Styret i felleskap”). Forslår at vedtektene endres til enten ”Styrets leder og ett styremedlem i felleskap”, eventuelt ”Styrets leder, kasserer og ett styremedlem i felleskap”. Denne endringen vil gjøre det enklere å oppdatere registre og lignende.