Styret i Akademisk Skytterlag kaller inn til generalforsamling onsdag den 14. januar klokken 1800. Helga Engs hus, auditorium U35. Forslag sendes styret innen to uker før generalforsamlingen. Endelig saksliste publiseres senest en uke før generalforsamlingen, eventuelle forslag til vedtektsendringer vil bli publisert senest to uker før.