Utsettelse av fortsettende generalforsamling

På grunn av sykdom er vi dessverre nødt til å utsette den fortsettende generalforsamlingen for Akademisk skytterlag. Ny dato for generalforsamlingen er mandag 16. mars kl. 20.00 (etter trening) på NIH. Saksliste blir som følger: 1. Godkjenning av inkalling. 2. Valg av referent og ordstyrer. 3. Regnskap for 2014. Revisors beretning. 4. Budsjett for 2015.

Medlemskapgiro sendt ut

Faktura med medlemskort ble sendt ut for en stund siden og skal ha kommet frem nå. Om du ikke har mottatt faktura ennå, er det flott om du tar kontakt med vår kasserer og sier ifra om dette. Han er tilgjengelig på e-post: stenshorne [at] gmail.com

Giro sendt ut!

Medlemsgiro med medlemskort er nå sendt ut. Om du ikke får den i løpet av denne uken, bør du sende en e-post til asl-styret(at)studorg.uio.no. I denne e-posten er det fint om du bekrefter riktig postadresse, slik at vi enklere kan finne ut hvorfor giroen ikke er kommet frem. NSF har økt forbundskontingenten, noe som har … Fortsett Giro sendt ut!