På grunn av sykdom er vi dessverre nødt til å utsette den fortsettende generalforsamlingen for Akademisk skytterlag. Ny dato for generalforsamlingen er mandag 16. mars kl. 20.00 (etter trening) på NIH.

Saksliste blir som følger:

1. Godkjenning av inkalling.

2. Valg av referent og ordstyrer.

3. Regnskap for 2014. Revisors beretning.

4. Budsjett for 2015.