Generalforsamling 2022

Vi kaller med dette inn til generalforsamling i Akademisk skytterlag torsdag 10. februar klokken 19:00. Generalforsamlingen vil foregå på Teams. Saksliste: Godkjenning av de stemmeberettigede.Godkjenning av innkalling og saksliste.Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollenStyrets beretningBehandling av lagets regnskaper for 2019 og 2021Fastsettelse av medlemskontingent 2022Behandling av lagets budsjett for 2022Eventuelt, … Fortsett Generalforsamling 2022