Vi kaller med dette inn til generalforsamling i Akademisk skytterlag torsdag 10. februar klokken 19:00.

Generalforsamlingen vil foregå på Teams.

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Styrets beretning
 5. Behandling av lagets regnskaper for 2019 og 2021
 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022
 7. Behandling av lagets budsjett for 2022
 8. Eventuelt, innkomne forslag
  1. Forslag om endring av vedtektene
 9. Valg

Med vennlig hilsen

Styret i Akademisk Skytterlag

Oppdatert 25/1/2022: Det er foreslått en del endringer i vedtektene, som beskrevet (følg lenken). Om de blir vedtatt, ser de nye vedtektene slik ut (følg lenken).