Jubileum

ASL fyller 100 år men vi har ikke kapasitet til å feire det i år. Dato for arrangementet blir flyttet til våren. Tanken er å ha en bankett som tidligere år. Danskestevnet/universitetsmatch ble avlyst grunnet kapasitet og senvirkninger av pandemien i sammtale med de danske klubbene.

Generalforsamling 2021

Klokkeslett: 19:00 Sted: Klikk her for å bli med på møtet (åpner litt før 19, men generalforsamlingen starter 1900) Saksliste: Godkjenning av de stemmeberettigede.Godkjenning av innkalling og saksliste.Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollenStyrets beretningBehandling av lagets regnskap for 2020.Fastsettelse av medlemskontingent 2021Behandling av lagets budsjett for 2021.Eventuelt, innkomne forslagValg Vennlig … Fortsett Generalforsamling 2021