Generalforsamling 2021

Klokkeslett: 19:00 Sted: Klikk her for å bli med på møtet (åpner litt før 19, men generalforsamlingen starter 1900) Saksliste: Godkjenning av de stemmeberettigede.Godkjenning av innkalling og saksliste.Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollenStyrets beretningBehandling av lagets regnskap for 2020.Fastsettelse av medlemskontingent 2021Behandling av lagets budsjett for 2021.Eventuelt, innkomne forslagValg Vennlig … Fortsett Generalforsamling 2021

Sikkerhetskurs

Sikkerhetskursene er dessverre utsatt på ubestemt tid da vi ikke har fasiliteter til å avholde for grupper som er meningsfylt. Send gjerne forespørsler om bli kontaktet når vi åpner for dette igjen. Vi fører fortløpende venteliste, og håper å starte opp igjen så snart det lar seg gjøre. mvh Styret

Korona begrensninger på Ekebergbanen avslappes:

ASL åpner tilgangen til Ekeberg banen med følgende begrensninger:- Maks 5 på banen (ink. skyteleder)- påmelding på FB gruppa vår (post under gitt dato)- bare trening med personlige våpen- ingen utlån av klubbvåpen- ingen byttelåning av personlige våpen Vi minner om FHIs retningslinjer om personlig hygieneVi avlyser treningene om det ikke er interesse meldt på … Fortsett Korona begrensninger på Ekebergbanen avslappes: