Eksakt informasjon kommer snart.

Vi sikter på fysisk generalforsamling i år. Start ca 1800.

Send inn eventuelle saker til styret innen 7. mars.

Sakspapirene kommer innen 14. mars.

Mere informasjon følger.