Vi fortsetter med to treningspass på søndagene. Du kan skyte enten kl. 16-18, eller kl. 18-20.

Det er mulig å låne våpen og kjøpe ammunisjon som vanlig. Ny inngang er gjennom barnehagen, 10 meter til venstre for den gamle inngangen.

Det er ikke oppholdsrom/venterom på Ekeberg for tiden, og oppussingen pågår i ukedagene, slik at banen kan endre seg fra søndag til søndag.

Du melder deg på gjennom Rubic: https://app.rubic.no/, NB! ikke appen, men nettsiden. Logg inn med «Idrettens ID».

Påmeldingsfristen er dagen i forveien, slik at hvis ingen melder seg på, slipper oppmannen å møte.

På grunn av Covid-19 og oppussing av banen er det svært begrenset kapasitet.
Hvis du melder deg på, men ikke kan komme likevel, ta kontakt med styret, så kan vi ta deg av listen. (Denne Rubic-løsningen har dessverre ingen avmeldingsknapp.)