Klokkeslett: 19:00

Dato: Fredag 13. august 2021

Sted: Digitalt. Teams: https://tinyurl.com/5udu5ysx

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandling av lagets regnskap for 2020.
  5. Behandling av lagets budsjett for 2021.
  6. Valg a ny renskapsører pga avgang.

Dokumenter kommer på mail til alle medlemmer.

Vennlig hilsen

Styret i Akademisk Skytterlag