Det avholdes fortsettende Generalforsamling for Akademisk Skytterlag tirsdag 21. mai.

Klokkeslett: 18:00

Sted: Helga Engs Hus U 35

Saksliste:
– Valg av ordstyrer og referent
– Godkjenning av stemmeberettigede
– Godkjenning av innkalling
– Valg av to personer til å skrive under på protokollen
– Behandling av budsjett 2019 og regnskap 2018.

Eventuelle forslag må sendes styret innen 7. mai. Endelig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir publisert på lagets hjemmesider senest en uke før generalforsamlingen avholdes.