Grunnet problemer med lokale har det oppstått et behov for å endre dato og sted for generalforsamlingen. 

Ny innkallelse til fortsettende generalforsamling:

Dato: fredag 08.09.2017. 

Sted: Smithsvingen 15 (HV-bygget)

Klokkeslett: 18:00

Saksliste:
– Valg av ordstyrer og referent

– Godkjenning av stemmeberettigede

– Godkjenning av innkalling

– Valg av to personer til å skrive under på protokollen. 

– Behandling av budsjett 2017 og regnskap 2016.

For sakspapirer se forrige post ang fortsettende generalforsamling. Dersom du trenger passord så send en e-post til styret med navn. 

Mvh. Formann