Som tidligere avholdes trening i to bolker, kl 12-15 og 18-20. Det er ny kode til døra. Den vil bli sendt på epost. Dersom du ikke har koden, bare ring på dørklokka.