Det avholdes Generalforsamling for Akademisk Skytterlag onsdag 25. januar kl 18:00 i Helga Engs hus rom U35 (i underetasjen). Det avholdes også separat Generalforsamling for Akademisk Skytterlag/Sportsskyttergruppen NSF, samme tid.

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Styrets beretning.
  5. Gjennomgang av regnskap for 2016, revisors beretning.
  6. Eventuelle forslag og saker. Innkommet forslag om opprettelse av dynamisk-gruppe under DSSN.
  7. Fastsetting av medlemskontingent.
  8. Vedtakelse av lagets budsjett for 2017.
  9. Behandling av lagets organisasjonsplan.
  10. Valg.

Sakspapirer:

a%cc%8arsberetning-2016-for-akademisk-skytterlag