Fortsettende generalforsamling vil bli avholdt klokken 20 på  NIH den 27.02.2014. (Etter trening)

Det er to saker som skal behandles:

– Regnskap 2013

– Budsjett 2014