Generalforsamling ble avholdt 29. januar 2013. Det ble besluttet å avholde fortsettende generalforsamling 28. februar 2013.

Saksliste:
På fortsettende GF 28. februar behandles regnskap for 2012 og budsjett for 2013, samt vedtektsendringer nødvendiggjort av NIFs nye lovnorm. Forslag til vedtektsendringer følger vedlagt. Endringer framgår i kursiv. Justeringer av opprinnelig forslag er markert med spor endring.

Forslag-vedtektsendringer