Dersom du i løpet av januar ikke har mottatt giro, eller opplysninger om deg eller din adresse er feil, meld fra til styret.

Blank_giro_farge2