Akademisk Skytterlag avholdt jubileumsmiddag og -skyting for å markere at laget fylte 90 år 5. mai. 

Tid: Lørdag 17. november 2012 kl. 17:30-23:00.

Sted: HV-huset i Smithsvingen 15  

Program:

17:30 Ankomst og forberedelse til skyting

18:00 Vi skyter 90-årsjubileumsprogram. Klubbvåpen og ammunisjon deles ut på stedet. Kun klubbens våpen skal brukes.

19:00 Middag begynner           

19:22 Lagets skål, lagets formann Anders Qvale Nyrud taler

20:00 Representantskapets ordfører Jon Døhl taler

20:30 Utdeling av Minerva skytte

21:00 Kaffe og kaker i salongen

 Kuvertprisen er 250 kroner og dekker mat og drikke. Påmelding sendes til Geir Jonatan Sharabi på e-post geirjs@yahoo.no innen 1. november.