Har du fått en e-post med en slik tittel: «Faktura for Vanligmedlem kontingent» eller en SMS fra «Akademisk S»? Den er fra oss!

Løp og betal, vi gleder oss til å se deg på banen!

Spørsmål kan som vanlig rettes til styret: asl-styret@studorg.uio.no