Endelig er året igang og vi har første trening på Smithsvingen fredag 6/1 1800-2000 og Ekeberg søndag 8/1 1200-1500

Følg med på vaktlsita for oversikt over treningene og eventuelle avvik fra normalen. (som er trening HVER fredag og søndag med mindre det er ferie)