ASL fylte 100 år 5. mai 2022. Covid gjorde det vanskelig å planlegge for fest før sommeren, men nå er dato for utsatt jubileumsbankett satt til fredag 5. mai 2023. Sted: Smithsvingen.  
Invitasjon og nærmere informasjon om program og påmelding blir sendt ut rett over nyttår.

Styret ASL