ASL fyller 100 år men vi har ikke kapasitet til å feire det i år.

Dato for arrangementet blir flyttet til våren.

Tanken er å ha en bankett som tidligere år.

Danskestevnet/universitetsmatch ble avlyst grunnet kapasitet og senvirkninger av pandemien i sammtale med de danske klubbene.