Hold av datoen 7-9 oktober 2022

ASL fyller 100 år og vi skal blant annet avholde vår tradisjonelle universitetsmatch med våre søster klubber i Danmark

Mere informasjon kommer så snart vi har planer klare 😉

HOLD AV HELGEN