Vi setter opp trening på Ekeberg i juli, kl.18.00-20.00 på søndager.
Det er mulig å låne våpen og kjøpe ammunisjon som vanlig.
Det er ikke noen oppholdsrom/venterom på Ekeberg for tiden. Ny inngang er gjennom barnehagen, 10 meter til venstre for den gamle inngangen.

Du melder deg på gjennom Rubic: https://app.rubic.no/, NB! ikke appen, men nettsiden. Logg inn med «Idrettens ID».
Påmeldingsfristen er dagen i forveien, slik at hvis ingen melder seg på, slipper oppmannen å møte.

På grunn av Covid-19 og oppussing av banen er det svært begrenset kapasitet.
Hvis du melder deg på, men ikke kan komme likevel, ta kontakt med styret, så kan vi ta deg av listen. (Denne Rubic-løsningen har dessverre ingen avmeldingsknapp.)