Vi følger koronareglene som gjelder for Oslo og p.t. er det ikke lov med organisert trening inne for voksne.

«Uorganisert egentrening» er tillatt, men vi kan ikke låne ut våpen eller selge ammo, så vil du trene med eget våpen, meld deg på trening via Rubic-appen. Velg «Påmeldinger» fra din side og meld deg på.

Ekeberg er under oppussing fram til høsten, og vi kan ikke benytte hele banen, vi anslår at det med dagens regler er plass til 4-5 personer på uorganisert egentrening. Det er ingen oppholdsrom tilgjengelig på Ekeberg, så vi må ha kontroll på hvor mange som eventuelt ønsker å trene uorganisert, slik at ikke for mange kommer samtidig. Påmeldingen vil foregå i Rubic. Man logger inn på Rubic med «Idrettens ID» / «Skytter-ID» som alle skal ha fra MinIdrett-appen / nettsiden.

Vi prøver dette ut noen ganger og finner ut hva som er best tid, og om vi bør ha flere mulige tidspunkter for treningen.