Klokkeslett: 19:00

Sted: Klikk her for å bli med på møtet (åpner litt før 19, men generalforsamlingen starter 1900)

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets beretning
  5. Behandling av lagets regnskap for 2020.
  6. Fastsettelse av medlemskontingent 2021
  7. Behandling av lagets budsjett for 2021.
  8. Eventuelt, innkomne forslag
  9. Valg

Vennlig hilsen

Styret i Akademisk Skytterlag