Tentativ dato og tid for generalforsamling er satt til 22. april 2021 kl 1900. Dato har ikke blitt funnet tidligere pga covid situasjonen og uvisshet rundt gjennomføring. Det vil derfor bli digitalt møte. Eksakt platform og tidspunkt kommer nærmere. Saksliste er under utarbeiding og vil bli publisert og sendt ut i forkant. Saker kan meldes inn til styret. Det har vært et forvirrende og komplisert år med store utfordringer med det organisatoriske og uvisshet rundt det økonomiske. Vi takker for fortsatt medlemskap og støtte.

mvh Styret