Det avholdes Generalforsamling for Akademisk Skytterlag onsdag 4. mars kl 19:00.

Sted: Helga Engs hus U30 (i underetasjen)

Det avholdes også separat generalforsamling for Akademisk Skytterlag/Sportsskyttergruppen NSF, samme tid.

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets beretning
  5. Behandling av lagets regnskap for 2019.
  6. Fastsettelse av medlemskontingent 2020
  7. Behandling av lagets budsjett for 2020.
  8. Eventuelt, innkomne forslag
  9. Valg

Vennligst send forslag som ønskes tas opp i generalforsamling til akademiskskytterlag-styret@studorg.uio.no