Det avholdes Generalforsamling for Akademisk Skytterlag tirsdag 5 februar kl 18:00.

Sted: Kunngjøres på denne siden senere.

Det avholdes også separat generalforsamling for Akademisk Skytterlag/Sportsskyttergruppen NSF, samme tid.

Foreløpig saksliste:

  • Godkjenning av stemmeberettigede.
  • Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  • Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Styrets beretning.
  • Gjennomgang av regnskap for 2018, revisors beretning.
  • Eventuelle forslag og saker (herunder vedtektsendringer).
  • Fastsetting av medlemskontingent.
  • Vedtakelse av lagets budsjett for 2019.
  • Behandling av lagets organisasjonsplan.
  • Valg.Eventuelle forslag må sendes styret innen 20. januar. Endelig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir publisert her senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Saksdokumenter:

Regnskap (publiseres senest en uke før generalforsamling)