Akademisk Skytterlag kaller inn til fortsettende generalforsamling.

Dato: tirsdag 27. november 18:00

Klokkeslett: 18:00

Sted: Nærmere beskjed følger

Saksliste:

– Valg av ordstyrer og referent
– Godkjenning av stemmeberettigede
– Godkjenning av innkalling
– Valg av to personer til å skrive under på protokollen.
– Behandling av budsjett 2018 og regnskap 2017.
– ASL 100 års jubileum

Eventuelle forslag må sendes styret innen 20. november.
Endelig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir publisert her senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Etter GF avholder vi et kort styremøte.

Sakslisten til denne er:

– valg av ordstyrer og referent
– godkjenning av innkalling
– diskusjon ammoregnskap
– eventuelt.

Med vennlig hilsen,

Nadia Skauli, formann ASL