Som de fleste interesserte for dynamisk sportsskyting i ASL vet, har vi tatt de første stegene for å bli en fullverdig dynamisk-klubb innenfor DSSN. Vi har oppfylt de fleste innledende formelle kravene og har bare det aller største igjen: Å avholde et Level 2-stevne.

For de som ikke kjenner til de ulike stevnenivåene i DSSN så innebærer et Level 2-stevne et åpent stevne for alle DSSN-medlemmer som ønsker å delta, minimum 50 plasser for påmeldte, minimum 6 stager etc, etc. Altså et ganske anstendig nivå av involvering.

Akadynamisk hadde et ønske om å få dette stevnet unnagjort sensommeren 2018 for å raskt gå videre med innlemmingen av ASL i DSSN. Vi har satt opp utkast til stager (Takk til Varg for dette), og gjort henvendelser for lån av baner for å avholde et riflestevne mulig å gjennomføre med lagets riflegarderobe. Dessverre har akkurat dette stevnet strandet pga mangel på banetilgang denne høsten.

Vi foretar nå en regruppering av dette stevnet og kommer tilbake med mer informasjon om stevne og fortsettelsen av Akadynamisk til vinteren 2019.